Koučings

Kas ir koučings?

ICF definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu.

Koučings ir izaugsmes veicināšanas metode, ar kuras atbalstu cilvēki var ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus. Sesijās, atbilstoši klienta definētajai tēmai, koučs piedāvā efektīvākās koučinga jeb izaugsmes vicināšanas tehnikas jautājuma izpētei un rada vidi, kurā klients:
  • plašāk apzinās savu potenciālu,
  • ierauga ierobežojošās pārliecības, bailes, rīcību, kas līdz šim kavējusi vēlamā realizāciju,
  • skaidrāk izprot savus mērķus un to vērtību savā dzīvē,
  • izstrādā stratēģiju un rīcības plānu, kā vēlamo sasniegt sev vispiemērotākā veidā.
  • apzinās sev pieejamos un nepieciešamos resursus iecerētā realizēšanai,

Kādi ir koučinga veidi?

Koučingā ir divi galvenie virzieni.
Personīgās izaugsmes koučings jeb Life Coaching
Klients strādā ar saviem personīgajiem mērķiem
Biznesa koučings
Būtiski ir uzņēmuma mērķi un vēlamie rezultāti
Personīgās izaugsmes koučings
Personīgās izaugsmes koučings ir strukturētas sarunas, kurās klients iegūst skaidrību par savu dzīvi un svarīgām dzīves jomām: kas es esmu, ko es vēlos, kāpēc un kā to sasniegt.

Iedalījums pēc klientu tipiem, piemēram, individuālais koučings, jauniešu koučings, pāru koučings, ģimeņu koučings, senioru koučings u.c.

Iedalījums pēc pieprasījuma tēmām, piemēram, sava potenciāla un jēgas apzināšanās, personīgā izaugsme, karjeras izvēle vai maiņa, sava biznesa uzsākšana, individuālo mērķu vai projektu realizācija, sapņu īstenošana, attiecību izveidošana vai uzlabošana, veselīgs dzīvesveids, uzturs un sports, atbalsts atveseļošanās posmā, pašpārliecinātības attīstīšana, finananses, hobiji, dzīves kvalitāte, dzīves balanss un piepildījums, garīgā izaugsme un attīstība u.c.

Koučings personīgajā izaugsmē un individuālo mērķu realizācijā
Biznesa koučings
Biznesa kontekstā tēmas, ar kurām strādās koučs sadarbībā ar klientu, primāri atbildīs organizācijas interesēm, vajadzībām un mērķiem.

Iedalījums pēc klientu tipiem, piemēram, līderu koučings, vadītāju koučings, pārdošanas speciālistu koučings, komandu koučings, grupu koučings u.c.

Iedalījums pēc pieprasījuma tēmām, piemēram, kompetenču un prasmju attīstīšana, efektivitātes uzlabošana, iesaistes, motivācijas un lojalitātes stiprināšana, stresa un emocionālā noturība, izdegšanas risku mazināšana, rezultātu un efektivitātes uzlabošana, veiksmīgu savstarpējo attiecību veidošana, līderība, pārliecības stiprināšana, projektu realizācija un laika plānošana, vīzijas, misijas, vērtību noteikšana un ieviešana, pārmaiņu vadība u.c.
Biznesa koučings Tavā uzņēmumā
Kas ir profesionāls ICF koučs?
Profesionāls ICF koučs ir pabeidzis starptautiskajā koučinga federācijā akreditētu apmācību programmu, kas ietver gan teoriju, gan praksi. Arī pēc apmācību beigšanas profesionāli kouči turpina savu izaugsmi, turpinot apgūt papildu zināšanas, līdzdarbojoties dažādos projektos, attīstot savu praksi.

Starptautiskā Koučinga Federācija piedāvā koučiem arī apliecināt savas prakses atbilstību ICF ētikas kodeksam un profesionālajām kompetencēm, piešķirot ACC, PCC vai MCC (https://coachfederation.org/icf-credential) līmeņa sertifikāciju. Lai iegūtu šo sertifikāciju, koučam ir jāiziet vismaz 60 stundu ilga apmācību programma, vismaz 10 stundas jāstrādā ar pieredzējušu koučinga mentoru, veiksmīgi jānokārto eksāmens, kas apliecina kompetenču un ētikas standartu izpratni, kā arī jānosūta ICF sertifikācijas komisijai uz izskatīšanu savas koučinga sesijas ieraksts, kur tiek izvērtēta kouča atbilstība ACC, PCC vai MCC līmenim, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.

Tādēļ, lai pārliecinātos, ka saņemat tiešām profesionālu pakalpojumu, ICF vārdā aicinam klientus pirms sadarbības uzsākšanas ar kouču, pārliecināties par viņa profesionalitāti un lūgt uzrādīt atbilstošos sertifkātus, kā arī iepriekšējo klientu atsauksmes.
Kā izvēlēties kouču?

Ja Jūs esat kādas organizācijas pārstāvis un vēlaties uzsākt sadarbību ar profesionāliem koučiem, ICF Latvia var sniegt individuālu konsultāciju, lai Jūs veiksmīgi nodefinētu prasības un kritērijus koučiem, kas veicinās izaugsmi Jūsu uzņēmumā.

Viens no veiksmīgas sadarbības pamatnosacījumiem ir savstarpējā sapratne un veiksmīga komunikācija starp kouču un klientu. Ir jābūt sajūtai, ka Jūs uzticaties šim koučam un jūtaties ērti runāt arī par neērtiem jautājumiem. ICF sertifikācija nozīmē to, ka koučs pārzina un apņemas veikt savu praksi atbilstoši ICF Ētikas kodeksam un Profesionālajām Kompetencēm. Kouča iepriekšēja pieredze darbā ar Jums vēlamo jomu vai tēmu, kalpos par apliecinājumu tam, ka koučs pārzinās veiksmīgākās tehnikas, kā strādāt ar Jums būtisko jautājumu, savukārt, iepriekšējo klientu atsauksmes sniegs pārliecību par veiksmīgu sadarbību.

Izvēlies savu ICF kouču!