Kur mācīties?
Šeit apkopota visa tev nepieciešamā informācija,
ieskaitot:
  • ICF akreditētu programmu kontakti
  • ICF koučinga ētika
  • Jaunais modelis ar 8 koučinga kompetencēm
  • Komandu koućinga kompetence
  • 11 koučinga kompetences
Starptautiskā akreditācija
Koučinga apmācības
Ētikas kodekss
Kouču kompetences
Kouču sertifikācija
Starptautiskā akreditācija
Kopš 2013.gada 1.aprīļa par ICF biedriem var kļūt tikai tās personas, kuras beigušas vismaz 60 stundu garu specializēto koučinga programmu vai šobrīd mācās šādā programmā.

ICF saņēma starptautisku atzinību un popularitāti tieši par savu precīzo un sakārtoto kouču profesionālās akreditācijas sistēmu, kas tiek atzīta visās pasaules valstīs. Tāda akreditācija kalpo potenciālajiem klientiem par garantiju tam, ka koučs pārzina visas nepieciešamās iemaņas profesionāla koučinga veikšanai un strādā saskaņā ar augstiem starptautiskiem standartiem, un stingru ētikas kodeksu.

ICF Global ir noteikusi ētikas standartus koučiem. Tāpat, ICF arī veic stingru mācību programmu akreditāciju. ICF iesaka katram, kurš vēlas apgūt koučingu un profesiju, izvēlēties programmas, kas saņēmušas akreditāciju. ICF izsniedz trīs akreditāciju veidus:
ACTP
Accredited Coach Training Programs
ACSTH
Approved Coach Specific Training Hours
CCE
Continuing Coach Education
ICF akreditētas programmas
ICF akreditētas apmācības programmas
Ētikas kodekss
ICF Global ir noteikusi ētikas standartus koučiem.
Lejupielādēt
Ethical code
ICF Global has set ethical standarts for a coach.
Download
Full-stack product management
Developing new products and business processes, timeline development, cost estimation, ways of motivation, documentation, and everything that is important for a company.
ICF kompetences
Starptautiskās Koučinga Federācijas (ICF – International Coaching Federation) profesionālās kompetences ir izstrādātas ar mērķi radīt lielāku izpratni par prasmēm un metodēm, kas tiek lietotas kouča profesijā. Kompetences ir nozīmīgas arī kouča pašanalīzei un kouča meistarības (iemaņu, kas iegūtas dažādās apmācībās un stiprinātas un attīstītas kouča praksē) progresa mērīšanai. Šīs kompetences tiek izmantotas arī kā pamats ICF kouču akreditācijai.
Jaunais kompetenču modelis no 2021
Sākot ar 2021.gadu spēkā ir atjaunotās profesionālu ICF kouču pamata kompetences, kas apraksta ētiskas un profesionālas koučinga prakses principus, sekojot globālajām koučinga attīstības tendencēm. Visi ICF biedri un ICF sertificētie kouči (ACC, PCC, MCC) apņemas šīs kompetences demonstrēt savā praksē.
Lejuplādēt
ICF Komandas koučinga kompetences: Solis tālāk par individuālo koučingu
Ja mēs vēlamies, lai komandas darbotos labi, konsekventi un ilgtermiņā, ir nepieciešama nepārtraukta komandas attīstība. Tas ir iemesls, kāpēc strauji pieaug komandas koučinga izmantošana. Komandas koučings ir pieredze, kas ļauj komandai veiksmīgi strādāt, lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus un nepārtrauktu attīstību.
Lejuplādēt
PCC marķieri
Novērtējuma marķieri ir rādītāji, kurus novērtētājs ir apmācīts sadzirdēt, lai noteiktu, kuras ICF Kompetences un kādā apmērā ir atspoguļotas ierakstītajā koučinga sarunā. Šie marķieri ir uzvedības, kas koučinga sarunā liecina par ICF Kompetenču demonstrēšanu Profesionāla Sertificēta Kouča (PCC) līmenī. Šie marķieri atbalsta godīgu, konsekventu, pamatotu, uzticamu, atkārtojamu un aizsargājamu snieguma novērtēšanas procesu. Marķieri angļu valodā pieejami šeit.
Lejuplādēt
Kouču sertifikācija (ACSTH ceļš)
ICF piedāvā trīs līmeņu sertifikāciju - ACC, PCC, MCC.
ACC (Associate Certified Coach)
Pabeigt ICF akreditētu ACSTH apmācību programmu (ne mazāku par 60 mācību stundām), saite.

Savākt minimums 100 klientu prakses stundas, no kurām 75 ir apmaksātas, pie minimums 8 klientiem. 25 stundām no šīm stundām jābūt pēdējo 18 mēnešu laikā, saite.


Nostrādāt vismaz 10 (3 indiv./ 7 grupas, kurā <10 dalībnieki) stundas ar kouču-mentoru (minimums) 3 mēnešu vai ilgākā laika periodā (kuram ir ACC (>3 GADI), PCC vai MCC sertifikācijas līmenis), saite.

Iemaksāt noteikto summu par dokumentu izskatīšanu un eksāmenu (100$/ 300$).

Iesniegt 1 koučsesijas audio ierakstu un transkripciju (piemērs transkriptam), reizē ar pieteikumu. Noteikumi audio šeit

Nokārtot online eksāmenu – testu CKA*, saite
PCC (Professional Certified Coach)
Pabeigt ICF akreditētu ACSTH vai ACTP apmācību programmu (ne mazāku par 125 mācību stundām), saite.

Savākt minimums 500 klientu prakses stundas, no kurām 450 (440 līdz 31.12.2021.) ir apmaksātas, pie minimums 25 klientiem. No tām 50 stundām jābūt pēdējo 18 mēnešu laikā (līdz 31.12.2021. 24 mēnešu laikā), saite.

Nostrādāt vismaz 10 (3 indiv./ 7 grupas, kurā <10 dalībnieki) stundas ar kouču-mentoru 3 mēnešu laika periodā (kuram ir PCC vai MCC sertifikācijas līmenis), saite.


Iemaksāt noteikto summu par dokumentu izskatīšanu un eksāmenu (575$/775$).

Iesniegt 2 koučsesiju audio ierakstus un transkripciju (piemērs transkriptam), reizē ar pieteikumu. Noteikumi audio šeit.

Nokārtot online eksāmenu – testu CKA*, saite
MCC (Master Certified Coach)
200 stundas specificiska koučinga apmācība. MCC var kvalificēties tikai pēc PCC, saite.


Savākt minimums 2500 klientu prakses stundas, no kurām 2250 (2200 līdz 31.12.2021.) ir apmaksātas, pie minimums 35 klientiem, saite.Nostrādāt vismaz 10 (3 indiv./ 7 grupas, kurā <10 dalībnieki) stundas ar kouču-mentoru 3 mēnešu laika periodā (kuram ir MCC sertifikācijas līmenis), saite.


Iemaksāt noteikto summu par dokumentu izskatīšanu un eksāmenu (575$/775$).

Iesniegt 2 koučsesiju audio ierakstus un transkripciju (piemērs transkriptam), reizē ar pieteikumu. Noteikumi audio šeit.

Nokārtot online eksāmenu – testu CKA*, saite.
*CKA- Coach knowledge assessment. Pieeja testam tiek izsniegta pēc dokumentu iesūtīšanas uz attiecīgo sertifikācijas līmeni. Tests sastāv no 155 jautājumiem (jāizvēlas 1 no 4 atbilžu variantiem). Pieejamās valodas ENG, RUS.

Papildus informācija par citiem akreditācijas ceļiem:
ACC ACTP Path https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths
ACC Portfolio Path https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths
PCC ACTP Path https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths
PCC Portfolio Path https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths

Obligāti pievērst uzmanību ĒTIKAI

Koučinga ZELTA standarts/ CPD – Nepārtraukta profesionāla attīstība, papildus informācija.

Akreditācijas atjaunošanai:
CCE/ Continuing Coach Education – 40 stundas kouča tālākizglītībai 3 gadu laikā:
ACC līmenim
PCC līmenim
MCC
līmenim